Tijd creëert ruimte en ruimte creëert tijd...

TIJD CREEËRT RUIMTE EN RUIMTE CREËERT TIJD...


Tijd beheerst het leven in een georganiseerde samenleving. We pinnen tijd vast op onze kalender, die gebaseerd is op de bewegingen van de aarde rond zichzelf (één dag) en rond de zon (één jaar).  Met een fysisch fenomeen zoals het trillen van een kwartskristal of een pulsar definiëren we de seconde en bouwen we tijdsintervallen op.

Tijd kan je zien als een vierde dimensie, naast lengte (eerste dimensie), breedte (tweede dimensie) en hoogte (derde dimensie).


Bestaat tijd eigenlijk wel?


Tijd is een middel om in ons bewustzijn het verleden, het heden en de toekomst te bepalen. We gebruiken daarbij een vast punt om de gebeurtenissen ten opzichte van elkaar vast te leggen. Als we tijd meten, dan meten we de duur van de intervallen tussen gebeurtenissen.

Op atomaire schaal loopt de tijd altijd vooruit, maar op kwantumniveau is dat niet noodzakelijk zo. Tijd is nog steeds een groot mysterie...


Misschien bestaat tijd helemaal niet en is het iets wat wij als levende wezens ervaren in de vorm van ouder worden.

Tijd is heel subjectief.  De dagen gaan voorbij met de regelmaat van de klok, maar we ervaren dat niet zo.  De tijd vliegt als we haast hebben of iets leuks doen, maar diezelfde tijd lijkt een eeuwigheid als we moeten wachten.


Tijdreizen?


Einstein toonde aan dat als je reist aan een snelheid die de lichtsnelheid benadert – een indrukwekkende 300000 km/s – de tijd letterlijk minder snel verloopt, de klok tikt langzamer.  Als je dus in een raket tegen de snelheid van het licht zou reizen, wordt je minder snel oud dan iemand op aarde, die naar je kijkt.  Je kinderen worden dan ouder dan jijzelf… Vooruit reizen in de tijd is mogelijk, achteruit niet.

Het verleden ligt achter ons, maar de toekomst scheppen we nu.  De toekomst is een waaier van alle mogelijke kwantumtoestanden (mogelijkheden) waarvan er slechts één werkelijkheid wordt.


De manier waarop we naar die toekomst kijken is ontzettend belangrijk.  Als je op een positieve manier in het leven staat, dan heeft dat resultaat.  Het verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verleden kan je niet veranderen, maar wel de manier waarop je ernaar kijkt en hoe je er in het heden mee omgaat.


Gun jezelf ruimte om stil te staan bij de tijd zodat de tijd je dan weer ruimte kan geven om op een andere, meer positieve manier naar de toekomst te kijken.